Buruketak ebazteko aholku batzuk

Buruketa bat ebazteko kontuan izan beharko zenituzke honako hauek:

• Ulertu ondo buruketan agertzen diren berba edo hitz guztiak.
• Jarri lanean buruan dituzun baliabide eta bitarteko guztiak.
• Zure kontzentrazioa ahalik eta handiena izan dadila.
• Pazientzia eta ekina izan beharko dituzu bide neketsu honetan bidelagun.
• Buruketa bakoitzak bere denbora behar izaten du ebazteko.
• problema zailenak ebatzi berriro.
• Hausnartu problema eta ebazteko beste bide batzuk ere jarraitu.
• Egin soluzioen trukea ikaskideekin.

Buruketen teoria aplikatzeko hona hemen proposamen batzuk:

  1. Ariketa proposatuak

  2. Selektibitate desberdinetako buruketak

kjhkhkh

Bibliografia

  • DE GUZMAN, Miguel: Para pensar mejor. Ed. Pirámid
  • PERAL, J.C.; FERNANDEZ, S.; BAGAZGOITIA, A.; CASTAÑEDA, F.: La resolución de problemas en las Matemáticas de Bachillerato. Ed. Euskal Herriko Unibertsitatea
  • POLYA, George: Cómo plantear y resolver problemas. Ed. Trillas
  • FERNANDEZ, S.; ALAYO, F.; BASARRATE, A.; FOUZ, F.: Revista SIGMA nº 10. Servicio central de Publicaciones del Gobierno Vasco
  • MASON, John; BURTON, Leone; STACEY, Kaye: Pensar matemáticamente. Ed. Labor