Zientzia-Teknologia Batxilergo 2. mailako eta Kalkulu Diferentzialarekin bat datozen KONTZEPTUAK ondokoak dira:

 1. Funtzioen limiteak. Jarraitasuna
  1. Erreferentzi funtzio eta sistemak
  2. Funtzio baten limitea. Propietateak
  3. Asintota bertikal eta horizontalak
  4. Indeterminazioen ebazpena
  5. Jarraitasuna. Etenguneak
 2. Funtzioen deribatuak
  1. Funtzio baten deribatua puntu batean.
  2. Deribagarritasuna eta jarraitasuna
  3. Funtzio deribatua
  4. Deribazio erregelak
 3. Deribatuen aplikazioak
  1. Kurba baten ukitzailea bere puntu batean
  2. Lehenengo deribatutik ateratako informazioa
  3. Bigarren deribatutik ateratako informazioa
  4. Funtzioen optimizazioa
  5. L’Hopitalen erregela
  6. Tarte batean deribagarriak diren funtzioen propietateak
 4. Funtzioen adierazpen grafikoa
  1. Funtzioak eraikitzeko oinarrizko elementuak
  2. Adibide praktikoa