Zientzia-Teknologia Batxilergo 2. mailako eta Algebrarekin bat datozen KONTZEPTUAK ondokoak dira:

 1. Ekuazio linealen sistemak. Gauss-en metodoa
  1. Ekuazio lineala. Ekuazio linealetako sistemak (2 eta 3 ezezagunekin). Sistema baliokideak. Sistemen bateragarritasuna eta ebazpena.
  2. Gauss-en metodoa. Soluzioen esanahi geometrikoa.
 2. Matrizeak
  1. Esanahia eta aplikazioak benetako testuinguruan
  2. Eragiketak matrizeekin. Propietateak
  3. Aplikazioak: Menpekotasun lineala. Matrize baten heina
 3. Determinanteak
  1. Matrize baten determinantea (2. eta 3. ordenakoak). Kalkulua eta propietateak
  2. Determinante baten garapena (metodo desberdinak erabiliz)
  3. Alderantzizko matrizearen kalkulua. Minor osagarria. Matrize adjuntua
  4. Matrize baten heinaren kalkulua eta determinantearen arteko erlazioa
 4. Ekuazio linealen sistemak: Rouché-ren teorema
  1. m ekuazio lineal eta p ezezagun dituzten sistema linealak
   Ezezagunen koefizienteen matrizea eta matrize zabaldua
  2. Rouché-Fröbenius-Kronecker-en teorema
  3. Sistema bateragarrien soluzioa bilatzen:
   Cramer-en erregela
   Gauss-en metodoa
   Alderantzizko matrizearen metodoa
  4. Parametrodun sistemak (parametro batekin)