Zientzia-Teknologia Batxilergo 2. mailako eta Geometriarekin bat datozen KONTZEPTUAK ondokoak dira:

 1. Bektoreak espazioan
  1. Bektorearen definizioa. Eragiketak
  2. Bektoreen konbinazio lineala. Bektoreen menpekotasuna
  3. Oinarria: Ortogonala. Ortonormala
  4. Bektoreen biderkadura eskalarra. Adierazpen analitikoa
   1. Propietateak
   2. Bektorearen modulua. Bi bektorek osatzen duten angelua
  5. Bektoreen biderkadura bektoriala
   1. Propietateak. Adierazpen analitikoa
   2. Paralelogramo baten azaleraren kalkulua
  6. Hiru bektoreren biderkadura nahasia
   1. Propietateak. Adierazpen analitikoa
   2. Paralelepipedo baten bolumenaren kalkulua
 2. Zuzena eta planoa espazioan
  1. Segmentu baten erdigunea. Puntu baten simetrikoa beste batekiko
  2. Zuzenaren ekuazioak: Bektoriala, Parametrikoak, Jarraitua (orokorra), Inplizitua (Cartesiarra)
  3. Planoaren ekuazioak: Bektoriala, Parametrikoak, Inplizitua. Plano berezien ekuazioak
 3. Zuzenak, planoak: Posizio erlatiboak
  1. Bi zuzenen arteko posizio erlatiboak
  2. Bi planoren arteko posizio erlatiboak
  3. Zuzen bat eta plano baten arteko posizio erlatiboak
  4. Hiru planoren arteko posizio erlatiboak.
 4. Metrika espazioa
  1. Bi zuzenen arteko angelua
  2. Bi planoren arteko angelua
  3. Plano bat eta zuzen baten arteko angelua
  4. Bi punturen arteko distantzia
  5. Puntu bat eta zuzen baten arteko distantzia
  6. Puntu batetik plano baterako distantzia
  7. Bi planoren arteko distantzia
  8. Zuzen batetik plano baterako distantzia
  9. Bi zuzenen arteko distantzia
  10. Bi zuzenekiko elkarzuta den zuzenaren ekuazioa
  11. Puntu baten simetrikoa zuzen batekiko
  12. Puntu baten simetrikoa plano batekiko
  13. Zuzen baten proiekzio ortogonala plano batean
 5. Leku geometrikoak