1. Zerebro itsu batentzat begiak ez dute balio. (Esaera arabiarra)

  2. Ikasle batek iralaske bat ez badu gainditzen, ikaslea ez da ona, irakaslea ere ez. (Esaera txinatarra)


Deribatua: Matematikan, deribatua funtzioaren aldaketaren adierazlea da. Deribatuak, funtzioaren aldagaia hazten doan heinean, funtzioak hartzen duen balioaren hazkundea deskribatzen du. Aldi berean, beste funtzio bat definituko du.

Funtzioaren deribatua puntu batean, Alboko deribatuak, Deribagarritasuna eta jarraitasuna, Funtzio deribatua eta Deribazio erregelak aztertzen dira gai honetan.