1. Ezin diozu guztia erakutsi, bere kabuz aurkitzen lagundu al diozu. (Galileo Galilei)

  2. Ondo eraikitzearen ondorioz, arkitekto on batera iritsiko zara. (Aristóteles)


Ukitzailea: Kurba bat puntu bakarrean ukitzen duen zuzena. Ukitzailearen malda ukitze-puntuan kurbaren deribatuak hartzen duen balioa da.
Maximoa: Funtzio baten balioak handitzeari utzi eta txikiagotzen hasten den puntua, non tangentea horizontala den eta deribatuak zero balioa hartzen duen.
Ganbila: Begiratzen zaion aldetik erdialdea gailurtua duen lerro edo gainazala

Zuzen ukitzailea, Gorakortasuna eta beherakortasuna, Maximo eta minimo erlatiboak, Ahurtasuna eta ganbiltasuna, Inflexio puntuak eta Optimiozazioa aztertzen dira gai honetan.