1. Jenioa honale osatzen da: ehuneko bi talentua eta ehuneko laurogeita hamazortzi iraunkortasuna. (Ludwig van Beethoven)

  2. Jakintsua ez da altxorra non dagoen dakiena, baizik eta landu eta ateratzen duena. (Francisco de Quevedo y Villegas)


Aurreko ataletan aztertutako kontzeptuak kontutan izan ondoren, funtzioen adierazpen grafikoak nola egiten diten ikertuko da gai honetan.