1. Ondo pentsatzeko eta txarto marrazteko trebetasunari geometria deitzen zaio. (Henri Poincaré)
  2. Materia dagoen tokian, geometria dago. (Johannes Kepler)

Bektorea: Norantza duen zuzenkia; bektore-espazioaren oinarrizko elementua.
Modulua: Bektorearen luzera adierazten duen ezaugarria.
Norabidea: Gorputz batek higitzen denean egiten duen bide edo lerroa.
Noranzkoa: Norabide bakoitzak kontrako bi noranzko ditu abiaburutik helburura eta helburutik abiaburura.